Taneční studio Tanyny

Vítejte na stránkách věnováných taneční průpravě a cvičení pro děti - téměř od narození až po školu. Vedeme a organizujeme dětské pohybové kurzy pro školní a předškolní děti.

  

Informace pro zájemce:

Studio Tanyny přijímá přihlášky na 1. pololetí školního roku 2015/2016. Lekce budou zahájeny od 14. září 2015. Případné dotazy zodpovíme na telefoním čísle 724 773 567 nebo zašlete Váš dotaz e-mailem zde. 

Co můžete očekávat a co to vašim dětem přinese?

Radost z pohybu
Pestré a hravé aktivity, děti se učí zábavnou formou první taneční krůčky – začíná se budit zájem a vzniká vztah k pohybu, něco nového se naučit a někomu to ukázat – čistá radost z pohybu. Cvičení rozvíjí psychomotorický vývoj, děti získávají stabilitu a koordinaci celého těla. 

Děti si zvykají na kolektiv
Osamostatnění a průprava před školkou, děti si zvykají na kolektiv a společnou činnost, rozvíjí se jejich osobnost, děti mají radost z prvních úspěchů a tím si zdravě posilují sebevědomí.

Hudební cítění a rytmus
Děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem prvních tanečních hodin jsou jednoduché básničky, rytmické hry, hry na orientaci v prostoru, poté jednoduché taneční vazby a tanečky. Později se děti učí i základům gymnastiky. Starší děti navazují na základy ve složitějších tanečních vazbách a variacích, věnují se improvizaci a dostávají tím dobrý základ pro možné pozdější studium tance v kurzech či tanečních školách. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.